Gare d'Ivry-sur-Seine

Gare d'Ivry-sur-Seine

© EPA ORSA